Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Zobacz

 • Wspólpraca z Europart Polska

  Wspólpraca z Europart Polska

  Wieluń, 19.11.2018 – firma Europart Polska podjęła współpracę z Zespołem Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Firma objęła opieką

  Read More
 • Sportowe sukcesy

  Sportowe sukcesy

  Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom, którzy 15 listopada w Mistrzostwach Powiatu Wieluńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców zajęli I miejsce.

  Read More
 • Europa Kształci Zawodowo V

  Europa Kształci Zawodowo V

  Podstrona projektu Europa Kształci Zawodowo V   Więcej informacji: Regulamin projektu Projekt Europa Kształci Zawodowo V  

  Read More
 • PLAN ZAJĘĆ - LO DLA DOROSŁYCH

  PLAN ZAJĘĆ - LO DLA DOROSŁYCH

 • Najlepsi w E-sporcie 2018

  Najlepsi w E-sporcie 2018

  Z dumą informujemy, że drużyna Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu, przygotowywana przez pana Jarosława Kubata, zajęła

  Read More
 • 1
 • 2

W roku szkolnym 2017/18 realizujemy projekt „EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO IV”, w ramach którego na zagraniczne praktyki zawodowe uda się łącznie 45 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach:

 • technik handlowiec – Malta (15 uczniów)
 • technik spedytor – Malta (15 uczniów)
 • technik teleinformatyk – Hiszpania (15 uczniów)

Czas trwania projektu: 1.09.2017 r.– 31.09.2018 r.

Wartość projektu: 459 830,84 PLN

Organizacja finansująca projekt: Europejski Funduszu Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” . Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cele projektu „Europa Kształci Zawodowo IV":

 • podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
 • podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;
 • rozwijanie umiejętności językowych: język angielski (język techniczny, język branżowy);
 • zwiększenie świadomości uczniów na temat korzyści z edukacji pozaszkolnej;
 • wzrost świadomości uczniów naszej szkoły na temat korzyści płynących z nauki języków obcych;
 • budowanie pewności siebie;
 • przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez zdobycie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.

Wartością dodaną projektu będzie:

 • wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym;
 • dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia dodatkowego, pozaszkolnego;
 • popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych oraz innych form edukacji pozaszkolnej;
 • nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów, przyjaźni, zdobytych podczas odbytej praktyki zawodowej;
 • wykształcenie u świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii i na Malcie stworzą młodzieży szerokie spektrum możliwości. Praca w tych sektorach wymaga od kandydata wielu umiejętności, takich jak: poprawna obsługa klienta międzynarodowego, swoboda językowa, komunikatywność, tolerancja, empatia oraz praca w grupie. Praktykanci odbywający praktykę w firmach sektora handlowego i spedycyjnego, zyskają szansę na obcowanie z profesjonalistami z dziedziny informatyki, spedycji oraz handlu. Miejsca praktyk zapewniają rozwój językowy - nacisk kładziony jest na naukę języka branżowego, zapoznanie się z nowościami technologicznymi oraz kulturą pracy w firmie międzynarodowej, w której kontakt z klientem ma charakter globalny. W dobie rozwoju handlu zagranicznego i logistyki, praktykanci zyskają nowe narzędzia i standardy światowe, które przydatne będą do ich przyszłej pracy w Polsce lub za granicą.

Młodzi ludzie zapoznają się ze specyfiką uwarunkowań kulturowych i prawnych kraju, w którym będą odbywać praktyki, nauczą się po nim poruszać i funkcjonować na jego terenie. Poznają zasady funkcjonowania firm zagranicznych, zasady BHP obowiązujące na terenie zakładu, kulturę organizacyjną i strukturę firmy funkcjonującej na terenie UE. Będą potrafili podejmować samodzielne decyzje, pracować w zespole projektowym, zorganizować swoje stanowisko pracy zgodnie z normami BHP, prezentować własne pomysły i koncepcje. Poznają nowe rozwiązania stosowane w branży w innych krajach, które będą mogli wdrażać w kraju. Operować będąsłownictwo specjalistycznym.

Udział w Projekcie wpłynie na rozwój osobisty i zawodowy uczestników, wzrost ich kreatywności i asertywności, podniesienie samooceny i pewności siebie, wzrost tolerancji i poszanowania innych kultur, otwartość, ułatwi im nawiązywanie kontaktów. Uczestnicy projektu „EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO IV” będą umieli radzić sobie ze stresem, będą również odpowiedzialni za wyznaczone zadania, przedstawienie ich rezultatów, staną się bardziej otwarci na zmiany.

Wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedzony zostanie szkoleniami językowymi i kulturowymi.

Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji dokumentami:

 • CV Europass,
 • Europass Mobilność,
 • Paszport Językowy.

Praktykanci otrzymają następujące krajowe certyfikaty:

 • certyfikat ukończenia szkoleń językowych,
 • certyfikat odbycia praktyk,
 • certyfikat ukończenia szkolenia kulturowo-pedagogicznego.

Projekt pokrywa w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.

 

Więcej informacji:

Podstrona projektu Europa Kształci Zawodowo IV