Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Aktualności

 • All
 • EuropaKształciZawodowoV
 • Projekt
load more hold SHIFT key to load all load all

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w naszej szkole była możliwa dzięki projektowi „Zmiana nawierzchni boiska, ogrodzenie i wyposażenie  Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu”. Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji dotychczasowej nawierzchni, ogrodzeniu boiska sportowego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu oraz doposażeniu w sprzęt sportowy.

Modernizacja boiska przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego. Poszerzyła i uatrakcyjniła bazę szkoły, która będzie mogła być wykorzystana również do zajęć pozalekcyjnych, a środowisko lokalne uzyskało miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach zadania powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły, spełniające przepisy bezpieczeństwa i jednocześnie otwarte dla mieszkańców powiatu wieluńskiego.

Dofinansowanie w wysokości 80 000 zł otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej natomiast wkład własny w wysokości 70 000 zł wniósł organ prowadzący szkołę czyli Powiat Wieluński.

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.  Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie. Pełni ono, oprócz swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną. Przygotowuje do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla indywidualnych potrzeb ruchowych i zdrowotnych, z uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i rodzinnych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 150 000 zł.