Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

 

 

W dniu 23 czerwca 2021 r. w Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021, którego organizatorem była nasza szkoła wraz z Starostwem Powiatowym w Wieluniu i Cechem Rzemiosł Różnych.

W uroczystościach między innymi wzięli udział: radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis i wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Sieradzu pani Irena Wydmuch oraz dyrektorzy wieluńskich szkół średnich. Po przywitaniu zebranych gości przez panią Marię Mikodę – p.o. dyrektora naszej szkoły, głos zabrał Starosta Wieluński Marek Kieler, który podsumował miniony rok szkolny. Następnie do gości zwrócił się Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej.
W trakcie uroczystości wręczono nagrody dla uczniów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wieluński.

 

Nagrodzeni uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu:


Uczniowie:
Magdalena Ciołek - Udział w licznych konkursach, uzyskując przy tym wysokie noty, udział w zbiórce charytatywnej, udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno - Logistycznej
Marcin Majchrowski - Świadectwo z wyróżnieniem, najwyższe oceny z przedmiotów zawodowych, wysoka frekwencja oraz kultura osobista, zaangażowany w życie klasy
Dominika Gibas -  Świadectwo z wyróżnieniem,  dwa razy otrzymała stypendium za wyniki w nauce. 
Jakub Stępień - Świadectwo z wyróżnieniem, stypendysta Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendysta Stypendium Powiatu Wieluńskiego, zaangażowany w życie klasy i szkoły
Piotr Hombek - Świadectwo z wyróżnieniem, stypendysta stypendium zawodowego w projekcie „Zawodowcy w łódzkiem”


Nauczyciele:
Ilona Ratajczyk – Piwnicka - Nauczyciel wychowania fizycznego
Lidia Dudek - Nauczyciel języka niemieckiego
Anita Kędzia - Nauczyciel matematyka, informatyka, techniki biurowe
Jarosław Kubat - Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik teleinformatyk

 

W tym roku Powiatowe Zakończenie Roku zostało połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej historię placówek oświatowych, które mieściły się w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście. Inicjatorką tych działań była Pani Grażyna Urbaniak –Kopczyńska, ostatnia Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Stanisława Staszica.
W budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście funkcjonowały:
• w latach 1906-1939 Gimnazjum Realne, Szkoła Handlowa, Szkoła Powszechna, Szkoła Dokształcająca dla rzemieślników
• w latach 1948-1965 szkoła podstawowa
• w latach 1965-1970 technikum mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
• w latach 1970-1975 Przyzakładowa Szkoła Zawodowa ZUGIL
• w latach 1979-1997 Zasadnicza Szkoła zawodowa
• w latach 1997-2002 Zespół Szkół nr 2
• w latach 2002-2010 Zespół szkół nr 4 im. Stanisława Staszica
Tablica została umieszczona na Domu Fiszkala, nazwanym tak od nazwiska pierwszego właściciela. W uroczystościach wzięła udział prawnuczka Jana Fiszkala – Hanna Witt-Paszta wraz z członkami rodziny.

Pani Maria Mikoda serdecznie podziękowała sponsorom, dzięki którym można było wykonać tablicę, są nimi:
1. firmia ZUGIL S.A.,
2. firmia Silum Opojowice,
3. firmia PKS Wieluń ,
4. firmia Deburing Kopczyńscy Opojowice,
5. Aleksandra i Tadeusz Wilk,
6. Aleksandra Brzezowska,
7. Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika,
8. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych
9. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców W Wieluniu,
10. pani Hanna Witt Paszta,
11. Jarosław Urbaniak,
12. Grażyna Urbaniak –Kopczyńska,
13. Maciej Kaźmierczak
14. Robert Grabowski.
Serdeczne podziękowania złożyła również pani Kamili Prange poprzedniej dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, na której spoczął ciężar przygotowań związanych z wykonaniem tablicy.

Uroczystości zakończył występ wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury

i Sportu w Wieluniu.

 

Aktualności szkolne

load more hold SHIFT key to load all load all
Technik programista
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technik programista
Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych zawodów. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do tworzenia aplikacji dla komputerów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, a także tworzenie stron internetowych i baz danych. Jest to tzw. zawód deficytowy dzięki czemu programiści nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Programowanie to nie tylko dobrze płatna praca, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość tworzenia wszelkich aplikacji użytkowych, programowania robotów, oprogramowywania inteligentnych domów, pisania gier na urządzenia klasy desktop jak i platformy mobilne. Programowanie umożliwia robienie wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy. Uczniowie którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły średniej w zawodzie technik programista umożliwia rozpoczęcie własnej drogi zawodowej lub kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Uczniowie nabędą umiejętności umożliwiające tworzenie programów w różnorodnych językach programowania tj. C++, C#, JavaScript, PHP, Python, a także znajomości innych języków takich jak SQL HTML, CSS. KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04.Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji
Technik teleinformatyk
Kierunki kształcenia
Technik teleinformatyk
Technik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na rynku pracy wraz z dynamicznym rozwojem sieci informatycznych, telekomunikacji, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowej. Specjaliści wykonujący ten zawód muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin techniki, dzięki czemu orientują się w rozwoju nowych technologii i potrafią je stosować. Duża część tych umiejętności związana jest z systemami informatycznymi i komputerowym wspomaganiem projektowania. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, - E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, - E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.
Technik handlowiec
Kierunki kształcenia
Technik handlowiec
Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - A.18. Prowadzenie sprzedaży, - A.22. Prowadzenie działalności handlowej.
Technik spedytor
Kierunki kształcenia
Technik spedytor
Podstawowy obowiązek spedytora, czyli organizowanie przewozów, polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki trans-portowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu, - A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.
Szkoła branżowa I stopnia
Kierunki kształcenia
Szkoła branżowa I stopnia
Kształcimy w zawodach: kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, stolarz, elektromechanik, krawiec, cieśla. Uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia podpisują indywidualnie umowę z zakładem pracy, odbywają zajęcia w wybranych przez siebie zakładach produkcyjnych bądź usługowych i tam zdobywają umiejętności praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów 2 (bądź 3) razy w tygodniu do szkoły na naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu kodeksu pracy

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • Technik Spedytor

  Jeżeli interesujesz się transportem, logistyką lub posiadasz zdolności organizacyjne, a dodatkowo jesteś osobą komunikatywną i dobrym negocjatorem, dodatkowo chcesz te Czytaj więcej
 • Technik Programista

  Drogi Ósmoklasisto! Interesujesz się informatyką? Jesteś ambitny i nie boisz się wyzwań? Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu im. Mikołaja Czytaj więcej
 • Technik Handlowiec

  Technik Handlowiec

  Szukasz technikum, po którym bez problemu znajdziesz pracę? Wybierz handlowca, rynki krajowe i zagraniczne będą wyposażone w szereg ofert pracy. Czytaj więcej
 • Rekrutacja

  Drogi Ósmoklasisto!Przed Tobą nowy etap życia, który będzie miał duży wpływ na Twoją przyszłość. Wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwy, Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
KLASY Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI W OBRĘBIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

KLASY Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI W OBRĘBIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

KLASA Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI W OBRĘBIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH Program szkolenia klasy obejmuje treści związane z przygotowaniem uczniów do rekrutacji Czytaj więcej
KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I BLS - AED

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I BLS - AED

KURS PIERWSZEJ POMOCY - AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY BLS/AEDPo chorobach układu krążenia i nowotworach wypadki i urazy stanowią trzecią przyczynę zgonów Polaków. Czytaj więcej
KURS WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO – PISTOLET POZIOM ZAAWANSOWANY

KURS WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO – PISTOLET POZIOM ZAAWANSOWANY

KURS WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO – PISTOLET, POZIOM ZAAWANSOWANYWyszkolenie strzeleckie w zakresie umiejętności funkcjonariuszy służb mundurowych pełni specyficzną rolę. Zwykle jest podkreślana jego Czytaj więcej
KURS SAMOOBRONY – EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM

KURS SAMOOBRONY – EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM

KURS SAMOOBRONY – EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM jest systemem realistycznej samoobrony zbudowanym na podstawie obserwacji ludzkich reakcji Czytaj więcej
 • 1