Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

W ramach współpracy z zagranicą w roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy:
projekt „Europa kształci zawodowo II” w ramach programu Erasmus+, akcja KA1 – mobilność edukacyjna.

 


Informacje o programie:
Program: Erasmus +
Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna
Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Koordynator: Marek Prokopowicz
Asystent koordynatora: Anna Jasińska-Olejnik
Tytuł projektu: Europa Kształci Zawodowo II
Czas trwania projektu: od 01-06-2015 do 31-05-2016
Przyznane dofinansowanie: 111 193 EUR

W ramach projektu na praktyki zawodowe uda się łącznie 45 uczniów kształcących się w następujących zawodach: technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik teleinformatyk, fryzjer.W ramach projektu przewidziany jest także proces przygotowania uczniów do odbycia tzw. mobilności zawodowych, na który składać będzie się m.in. szkolenie kulturowe oraz językowe.
Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność oraz Paszport Językowy.
Praktykanci otrzymają następujące krajowe certyfikaty:
- certyfikat ukończenia szkoleń językowych;
- dziennik praktyk;
- certyfikat odbycia praktyk, wręczony przez pracodawcę;
- certyfikat ukończenia szkolenia kulturowo- pedagogicznego.

Projekt pokrywa w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.
Partnerzy zagraniczni zaangażowani w projekt:
Włochy – Parma YouNet


YouNet to organizacja non-profit zaangażowana w innowacyjne działania w obszarze edukacji, szkolenia i młodzieży, szczególnie w ramach programów europejskich. Siedziba organizacji mieści się w Bolonii (region Emilia-Romagna), ale działa ona również na Sycylii i w Pulii. YouNet posiada bogate doświadczenie w realizacji działań finansowanych ze środków UE. Co roku gości kilkuset praktykantów i stażystów przyjeżdżających do Włoch, a także wysyła znaczą ilość osób na mobilności do wielu krajów UE.


YouNet promuje, projektuje i realizuje działania w obszarach: mobilności edukacyjnej, aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym średnio- i długoterminowego wolontariatu, projektów edukacyjnych, orientacji zawodowej i edukacyjnej, kultury, działań społecznych, sportu. Prowadzi działania szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych i ich pracowników, a także działania informacyjne i promocyjne związane z konkretnymi tematami w wyżej wymienionych obszarach.


YouNet działa również jako członek wielu sieci na terenie Włoch. Współpracuje z instytucjami publicznymi, szkołami, uczelniami, innymi instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami III sektora. W ramach programu Erasmus +: Leonardo da Vinci, YouNet pełni rolę organizacji goszczącej, jak również koordynuje działania konsorcjum instytucji VET.
YouNet współpracuje z lokalnymi oraz regionalnymi instytucjami. Na podstawie porozumienia z Europe Direct, władzami miasta Bolonia oraz regionu Emilia-Romagna, prowadzi punkt informacyjny i zapewnia wsparcie oraz coaching dla osób chcących wyjechać za granicę w celach szkolenia zawodowego, zdobycia pracy czy też wolontariatu.
Niemcy – Berlin


Gesellschaft fur Europabildung e.V.
GEB jest organizacją pozarządową typu non-profit założoną w 1989 roku przez profesorów i studentów Wolnego Uniwersytetu (Freie Universitat) w Berlinie pod nazwą „Romanisches Buro”. Na początku głównym celem działalności stowarzyszenia była wymiana kulturowa i międzynarodowy dialog pomiędzy studentami Wolnego Uniwersytetu i studentami z krajów o językach romańskich.
W toku rozwoju GEB stał się ośrodkiem szkoleniowo – edukacyjnym. Obecnie głównym obszarem działania są edukacja i szkolenia zawodowe. W rejonie swojego działania GEB pełni funkcję doradczą dla instytucji takich jak szkoły, małe i średnie przedsiębiorstwa czy administracja. GEB szuka i pomaga partnerom w Europie w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektów europejskich. W ten sposób kontynuuje pierwotny koncept międzynarodowej współpracy i wymiany.
Cele projektu " Europa Kształci Zawodowo II":
- podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
- podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;
-rozwijanie umiejętności językowych: język angielski (język techniczny, język branżowy);
- zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej;
- wzrost świadomości wśród uczniów naszej szkoły na temat korzyści płynących z nauki języków obcych;
- budowanie pewności siebie;
- przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez zyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.
Wartością dodaną projektu będzie:
- wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym;
- dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia dodatkowego, pozaszkolnego;
- popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych oraz innych form edukacji pozaszkolnej;
- nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów , przyjaźni, zdobytych podczas odbytej praktyki zawodowej;
-wykształcenie wśród uczniów świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.

Program: Erasmus +

Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna
Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Koordynator: Marek Prokopowicz
Asystent koordynatora: Anna Jasińska-Olejnik
Tytuł projektu: Europa Kształci Zawodowo II
Czas trwania projektu: od 01-06-2015 do 31-05-2016
Przyznane dofinansowanie: 111 193 EUR

W ramach projektu na praktyki zawodowe udało się łącznie 45 uczniów kształcących się w następujących zawodach: technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik teleinformatyk, fryzjer.

 

W projekcie wzięły udział następujące klasy:
- technik teleinformatyk: łącznie 15 osób z klasy III (4 tygodnie), Włochy – Parma (28-02-2016 r. do 27-03-2016 r.) ;
- technik handlowiec: łącznie 14 osób z klasy III (4 tygodnie), Włochy – Parma (28-02-2016 r. do 27-03-2016 r.)  ;
- technik hotelarstwa: łącznie 6 osób z klasy III (4 tygodnie),  Włochy – Parma (28-02-2016 r. do 27-03-2016 r.)  ;

- ZSZ fryzjer: łącznie 10 osób z klasy II i III (3 tygodnie), Niemcy – Berlin (08-11-2015 r. do 28-11-2015 r.).

 

W ramach projektu odbył się także proces przygotowania uczniów do odbycia tzw. mobilności zawodowych, w skład którego weszło m.in. szkolenie kulturowe oraz językowe.

Każdy z uczestników projektu, po odbyciu praktyki zagranicznej, otrzymał potwierdzenie zdobycia kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność oraz Paszport Językowy.

Praktykanci otrzymali następujące krajowe certyfikaty:

- certyfikat ukończenia szkoleń językowych;

- dziennik praktyk;

- certyfikat odbycia praktyk, wręczony przez pracodawcę;

- certyfikat ukończenia szkolenia kulturowo- pedagogicznego.


Projekt pokrył w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.

Partnerzy zagraniczni zaangażowani w projekt:

1) Włochy – Bolonia/Parma

YouNet

YouNet to organizacja non-profit zaangażowana w innowacyjne działania w obszarze edukacji, szkolenia i młodzieży, szczególnie w ramach programów europejskich. Siedziba organizacji mieści się w Bolonii (region Emilia-Romagna), ale działa ona również na Sycylii i w Pulii. YouNet posiada bogate doświadczenie w realizacji działań finansowanych ze środków UE. Co roku gości kilkuset praktykantów i stażystów  przyjeżdżających do Włoch, a także wysyła znaczą ilość osób na mobilności do wielu krajów UE.

YouNet promuje, projektuje i realizuje działania w obszarach: mobilności edukacyjnej, aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym średnio- i długoterminowego wolontariatu, projektów edukacyjnych, orientacji zawodowej i edukacyjnej, kultury, działań społecznych, sportu. Prowadzi działania szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych i ich pracowników, a także działania informacyjne i promocyjne związane z konkretnymi tematami w wyżej wymienionych obszarach.

YouNet działa również jako członek wielu sieci na terenie Włoch. Współpracuje z instytucjami publicznymi, szkołami, uczelniami, innymi instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami III sektora. W ramach programu Erasmus +: Leonardo da Vinci, YouNet pełni rolę organizacji goszczącej, jak również koordynuje działania konsorcjum instytucji VET.

YouNet współpracuje z lokalnymi oraz regionalnymi instytucjami. Na podstawie porozumienia z Europe Direct, władzami miasta Bolonia oraz regionu Emilia-Romagna, prowadzi punkt informacyjny i zapewnia wsparcie oraz coaching dla osób chcących wyjechać za granicę w celach szkolenia zawodowego, zdobycia pracy czy też wolontariatu.

2) Niemcy – Berlin

Gesellschaft fur Europabildung e.V.

GEB jest organizacją pozarządową typu non-profit założoną w 1989 roku przez profesorów i studentów Wolnego Uniwersytetu (Freie Universitat) w Berlinie pod nazwą „Romanisches Buro”. Na początku głównym celem działalności stowarzyszenia była wymiana kulturowa i międzynarodowy dialog pomiędzy studentami Wolnego Uniwersytetu i studentami z krajów o językach romańskich.

W toku rozwoju GEB stał się ośrodkiem szkoleniowo – edukacyjnym. Obecnie głównym obszarem działania są edukacja i szkolenia zawodowe. W rejonie swojego działania GEB pełni funkcję doradczą dla instytucji takich jak szkoły, małe i średnie przedsiębiorstwa czy administracja. GEB szuka i pomaga partnerom w Europie w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektów europejskich. W ten sposób kontynuuje pierwotny koncept międzynarodowej współpracy i wymiany.

Cele projektu " Europa Kształci Zawodowo II":

- podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;

- podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;

-rozwijanie umiejętności językowych:  język angielski (język techniczny,  język branżowy);

- zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej;

- wzrost świadomości wśród uczniów naszej szkoły na temat korzyści płynących z nauki języków obcych;

- budowanie pewności siebie;

- przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez zyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.

Wartością dodaną projektu będzie:

- wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym;

- dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia dodatkowego, pozaszkolnego;

- popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych oraz innych form edukacji pozaszkolnej;

- nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów , przyjaźni, zdobytych podczas odbytej praktyki zawodowej;

-wykształcenie wśród uczniów świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.