Rada rodziców

Rada Rodziców

Grupa rodziców zaangażowanych w wspieranie naszej szkoły.

Przewodnicząca

 Justyna Koper

Skarbnik

Anna Drewicz

Sekretarz

Danuta Pisarczyk