Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Nabór dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Technikum

5 Lat Nauki

Technik Programista

kierunek przygotowujący do pracy w IT poprzez naukę programowania i obsługi systemów informatycznych.

Przedmiot Rozszerzony: Matematyka
Przedmioty Punktowane: Język Polski, Matematyka, Informatyka, Język Obcy

Branżowa Szkoła I Stopnia

3 Lata Nauki

Terminy Rekrutacji

od dnia 22 kwietnia 2024 r. do dnia 21 maja 2024 r. do godz. 12:00

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej   (szkoła pierwszego wyboru). 

od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Możliwość dokonywania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków 

od dnia 3 lipca 2024 r. do dnia 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

15 lipca 2024 r. do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek. 

 

od 15 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 18 lipca 2024 r. godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej w postaci przedłożenia: 

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
  • oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy branżowej szkoły I stopnia), 
  • karty zdrowia i karty szczepień, 
  • dwóch fotografii (podpisanych na odwrocie).

lipiec 2024 r.

Badania lekarskie dla wszystkich kandydatów. Harmonogram badań wg zawodów będzie udostępniony na stronie szkoły i  mediach społecznościowych 18 lipca 2024 r.

19 lipca 2024 r. do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ulotki Reklamowe

Pliki Do Pobrania

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 2024 – 2025

Regulamin rekrutacyjny dla LO dla Dorosłych na rok szkolny 2024- 2025

Postępowanie Rekrutacyjne