Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

 

Europa Kształci Zawodowo VI - Wnioskowane dofinansowanie: 122.664,00 EUR

Podjęto współpracę z partnerem zagranicznym na Fuerteventura Sun Dreams Global S.L

Głównym celem Projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i konkurencyjności 45 uczniów/uczennic naszej Szkoły na rynku pracy poprzez poprawę kompetencji zawodowych i językowych.


Celami dodatkowymi Projektu są:

 • wzrost tolerancji i poszanowania innych kultur wśród Uczestników Projektu i zespołu projektowego;
 • wzrost kompetencji zespołu projektowego i kadry nauczającej, zaangażowanie do udziału w projekcie większej liczby nauczycieli;
  utrzymanie i rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprawa jakości realizowanych projektów.

W ramach projektu przewidziany jest proces przygotowania uczniów do odbycia tzw. mobilności zawodowych, na który składać będzie się m.in. szkolenie kulturowe oraz językowe.
Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność oraz Paszport Językowy. Projekt pokrywa w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.
10.09.2021 początek podróży na Fuerteventura
13.09-8.10.2021 – czas trwania praktyk
09.10.2021 – początek podróży do domu  Corralejo (Fuerteventure) Hiszpania – Berlin - Wieluń
1. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych konkurencyjności naszych uczniów na rynku pracy poprzez poprawę kompetencji zawodowych
i językowych. Uczniowie przed wyjazdem przejdą kurs językowy, testy językowe na platformie OLS i kurs języka angielskiego on-line, przygotowanie kulturowe oraz zajęcia z przygotowania CV, LM, PJ.
2. Partner zatroszczy się o organizację praktyk, a także opiekę nad uczestnikami oraz przeprowadzenie programu kulturowego (zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach oraz inne atrakcje lokalne). Uczniowie będą znajdowali się pod opieką nauczycieli oddelegowanych przez szkołę oraz opiekunów ze strony partnera zagranicznego.
3. Program praktyk zakładać będzie pracę przez 6-8 godzin dziennie (poniedziałek
-piątek) w ciągu całego okresu stażu. W czasie nieobjętym praktyką uczestnicy będą przebywali pod opieką opiekunów.
W weekendy przeprowadzane będą zajęcia kulturowe - zwiedzanie Hiszpanii oraz wybranych zabytków i atrakcji związanych z programem odbywanych praktyk.


1. Projekt jest w całości finansowany ze środków programu Erasmus+. Finansowanie
w całości pokryje koszty podróży i zakwaterowania uczestników, transportu lokalnego, szkoleń przed wyjazdem za granicę oraz opieki ze strony goszczącej. Uczestnicy otrzymają też środki na wyżywienie na miejscu pobytu (tzw. „kieszonkowe”).
2. W ramach projektu na praktyki zawodowe uda się łącznie 29 osób kształcących się
w zawodzie technik handlowiec, technik spedytor oraz technik teleinformatyk. Uczniowie odbędą praktykę w Hiszpanii (Fuerteventura).

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Europa kształci zawodowo VI” nr 2020-1-PL01-KA102-080520 realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu