Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

 

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu w roku szkolnym 2014/2015 przystąpił do programu WFOŚiGW „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach”.

W szkole zrealizowano   program działań ekologicznych: Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu – "Zdążyć przed zagładą" - promowanie ochrony przyrody oraz poszerzanie świadomości ekologicznej.

W ramach programu realizowano  następujące cele:

CEL OGÓLNY

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • Aktywizowanie środowiska uczniowskiego do różnorodnych działań mających na celu zmiany postaw i nawyków w związku z ochroną środowiska
 •  Uświadamianie bliskiej zależności między stanem środowiska a samopoczuciem i zdrowiem ludzi
 • Wypracowanie aktywnych postaw społecznych w działaniach ekologicznych i docenianie niezmienionych walorów przyrody
 • Wyrobienie u uczniów poczucia odpowiedzialności za stan środowiska;
 • Ukazanie dzieciom niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym środowisku;
 • Rozwijanie u uczniów zainteresowania przyrodą, jej pięknem i różnorodnością oraz doceniania i dostrzegania piękna krajobrazu nieprzekształconego działalnością człowieka
 • Zapoznanie dzieci z różnymi formami ochrony przyrody: ochrona gatunkowa, parki narodowe, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody;
 • Wyrobienie w młodym pokoleniu trwałych nawyków segregowania odpadów;
 • Kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania z przyrodą podczas zajęć terenowych i na wycieczkach szkolnych.

 

Dzięki środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania zrealizowano:

· wycieczki:

- dwudniową wycieczkę do Parku Narodowego w Górach Stołowych :

W ramach wycieczki odbyły się zajęcia na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz w rezerwacie skalnym

„ Strzeliniec Wielki „ i „Błędne Skały”, gdzie uczniowie zapoznali się z zrachowaniami obowiązującymi na terenie Parku Narodowego oraz florą i fauną Gór Stołowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny chronione i ich znaczenie w środowisku przyrodniczym.

 

- dwudniowa wycieczka do Pienińskiego Parku Narodowego:

Celem wycieczki były zajęcia na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, które odbyły się podczas wejścia na szczyt – Trzy Korony. Uczniowie uczyli się poszanowania przyrody i konieczności jej ochrony, dostrzegania i doceniania piękna krajobrazu oraz kształtowania społecznie pożądanych postaw, szczególnie wrażliwości ekologicznej.

· Warsztaty ekologiczne:

-w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” o tematyce:

O ekologach, Naturze 2000 i Rospudzie „- celem zajęć było uświadomienie młodzieży, jak istotne w ochronie przyrody jest działanie organizacji pozarządowych oraz zapoznanie ze specyfiką organizacji pozarządowych. Obejmowały one dyskusję na temat form działania obywateli i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie chronią środowisko.

„Rybi szkielet i zagrożenia Bałtyku” - ciekawe zajęcia poświęcone przyrodzie bałtyckiej i zagrożeniach, jakie na nią czyhają. Za pomocą „rybiego szkieletu” uczniowie porządkowali swoją wiedzę n ten temat. Poznali przyczyny zagrożeń środowiska morskiego i skutki jego degradacji, a także zapoznali  się z formami ochrony przyrody.

- w Centrum Edukacji Ekologicznej w Pałacu Młodzieży w Katowicach:

 „Stan środowiska na Śląsku – gleba, woda, powietrze” – zajęcia laboratoryjne.

W ramach zajęć uczniowie poznali główne źródła zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby na Śląsku i ich wpływ na środowisko. Poznali metody ich badania. Na podstawie doświadczeń, które wykonali ocieniali stan środowiska i planowali działania mające na celu jego ochronę

· 3 konkursy

- „Gdzie lądują nasze śmieci” – konkurs fotograficzny. Celem konkursu było pokazanie pozytywnego lub negatywnego radzenia sobie ze śmieciami oraz przybliżenie zagadnień z zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

I miejsce – Piotr Bąk

I miejsce – Natalia Druciarek

II miejsce – Paulina Machynia

III miejsce – Michał Wypych

 

„ Z ekologią na Ty”

I miejsce – Patryk Morka

I miejsce – Klaudia Stala

II miejsce – Mateusz Miler

III miejsce – Kamila Kupis

Wyróżnienia : Damian Ciura, Robert Mendel, Damian Kołodziej, Klaudia Ferdynus, Magdalena Dera

 

„ Konkurs wiedzy o Kotlinie Kłodzkiej”

I miejsce – Marta Ścigała

II miejsce – Aneta Wróblewska

III miejsce – Adrian Kozik

Wyróżnienia : Anita Glinska, Anita Piechota, Szymon Łebzuch, Bartłomiej Małycha