Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2007

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie:

„ Znamy się tylko z widzenia…” 23-30.04.2007 (koordynator; Polska, Ukraina).