Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2008

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie:

Poznajemy Europę razem  w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 02.06.2008 – 10.06.2008 (koordynator; Polska, Ukraina).