Przedsiębiorcze szkoły


Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu dołączył do projektu „Przedsiębiorcze szkoły”, który jest realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększanie zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalych zagadnieniami z obszaru przedsiębiorczości oraz ekonomii. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, w skład których wchodzą m. in.

  • programy nauczania do przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce dostosowane do nowej podstawy programowej,
  • gry symulacyjne – Wirtualny Doradca i Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne,
  • kursy e-learning obejmujące podstawę programową nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości,
  • zestaw 10 kursów e-learning zawierających materiały dostosowane do nowej podstawy programowej przedmiotu przedsiębiorczości,
  • scenariusze lekcji dla nauczycieli do wykorzystania na przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości i Ekonomia w praktyce.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.przedsiebiorczeszkoly.pl oraz na profilu facebook.com/przedsiebiorczeszkoly.