„Zielona Strefa Kopernika”

Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu informuje, że Powiat Wieluński jest beneficjentem konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pod nazwą: „Nasze Ekologiczne Pracownie” i otrzymał dotację  w wysokości 42 546,00 zł na dofinansowanie zadania: 

Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu pod nazwą „Zielona Strefa Kopernika”.