Akcja charytatywna

Nasz szkoła aktywnie uczestniczy w akcji „Mikołaj na Kresach”. Dziękujemy naszym nauczycielom, rodzicom i uczniom za zakupioną żywność, artykuły chemiczne, przybory szkolne oraz słodyczy.