Podsumowaniem tygodniowych szkoleń w listopadzie dla uczniów, biorących udział w zajęciach dodatkowych z zakresu fu...