"Nauczyciel ociera się o wieczność.Nigdy nie może stwierdzić,gdzie kończy się jego wpływ."(Henry Brookes Adams)...