Uczniowie klas 1 technik programista i 4 technik teleinformatyk uczestniczyli w wycieczce do jednej z 168 ulokowanych na...
Pierwszy dzień grudnia dla naszych uczniów klas technikum (4 htg, 4sg, 3 tsh, 1 tp i 1 tsh) i szkoły branżowej ( 3a,...
Dziękujemy OHP w Wieluniu za zaproszenie na spacer integracyjny połączony z omówieniem oferty OHP. Mamy nadzieję na...
1 2 3 8