Andrzejki

30 listopada również u nas w szkole tradycjom andrzejkowym stało się zadość.