Dominik Szymański wyróżniony

W dniach 16-17.11.2016 r. uczniowie klas drugich objęci zostali – w ramach zajęć dodatkowych – kursem pierwszej pomocy u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. W trakcie szkolenia młodzież nauczyła się metod rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności, poznała podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej jak również wykorzystania przenośnego, zewnętrznego defibrylatora automatycznego (AED).

Z przyjemnością informujemy, że Dominik Szymański z klasy II technik teleinformatyk, został przeszkolony jako 4000 uczestnik kursu Fundacji K2, w związku z czym otrzymał w prezencie apteczkę.

Serdecznie dziękujemy fundacji i gratulujemy Dominikowi.