Dzień Edukacji Narodowej 2017

13 października 2017 r. w gronie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz zaproszonych gości uczczono w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, uświetnionej występami przygotowanymi przez młodzież pod kierunkiem p. Damiana Łaciny, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. M.Kopernika w Wieluniu Kamila Prange wręczyła nagrody: Małgorzacie Misiak, Wandzie Ociepie, Ilonie Ratajczyk-Piwnickiej, Marii Mikodzie, Renacie Urbaniak, Szymonowi Lachowi, Leszkowi Wolniaczykowi, Zofii Maluśkiej, Teresie Stasiak, Wacławowi Urbaniakowi.

Nagrodą Starosty Wieluńskiego w tym roku uhonorowane zostały: Iwonie Urbanek, Agnieszka J. Zawilińska.

Statuetkę Najsympatyczniejszego Nauczyciela Zespołu Szkół im. M. Kopernika 2017 z rąk uczniów otrzymała Agata Spaleniak.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.