Dzień Edukacji Narodowej

Serdecznie gratulujemy Pani Annie Jagieniak – Adamczyk i Pani Annie Jasińskiej -Olejnik, które za swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą zostały wyróżnione przez starostę wieluńskiego Pana Andrzeja Stępnia.