Dzień Rzemiosła 2018

Po raz drugi w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Rzemiosła, zachęcając gimnazjalistów do wyboru kształcenia zawodowego – rzemieślniczego.
Historię rzemiosła na ziemni wieluńskiej przedstawił pan Tomasz Spychała – Kierownik Działu Etnografii Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
Współczesną sytuację rzemiosła omówił pan Wacław Witkowski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Wieluniu.
Zaproszeni uczniowie klas trzecich gimnazjów mogli również posłuchać panelu dyskusyjnego:
„Czy warto wybrać kształcenie zawodowe?” oraz „Jakie trzeba mieć predyspozycje, by wybrać kształcenie zawodowe?”.
W dyskusji wzięli udział m.in. :
Zygmunt Grzesiak – członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
Teresa Łężak – mistrz fryzjerstwa, właścicielka zakładu Fryzjerskiego „Teresa” w Wieluniu,
Joanna Zuzewicz – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu,
Sylwia Falkowska – przedstawiciel Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu,
Szymon Urbaniak – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Wieluniu,
Piotr Pawlak – reprezetujący Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieluniu,
Bartłomiej Randak – uczeń klasy II b Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Podczas uroczystości wręczono statuetkę „Pracodawca na medal”, którą uczniowie wyróżnili pana Mateusza Fraszka.
Wydarzeniu towarzyszyły stoiska cukiernicze oraz stoisko fryzjerskie.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Wieluński.