Erasmus + „Europa kształci zawodowo VI” – kursy językowe

Wyjeżdżający 11 września na praktyki zawodowe na Fuerteventurę nasi uczniowie uczestniczyli w kursie języka angielskiego, prowadzonym przez Panią Beatę Korytną i Panią Ewę Sztukę, a także w zajęciach z języka hiszpańskiego, podczas których Pani Marta Wilk zapoznała ich z najbardziej przydatnymi zwrotami w tym języku. Mamy nadzieję, że wyposażeni w takie umiejętności i kompetencje świetnie odnajdą się na wyspie i w miejscach pracy.