Erasmus + „Europa kształci zawodowo VI” – technik spedytor

Uczniowie 4 Ts odbywają praktyki u pracodawców na Fuerteventurze w ramach projektu Erasmus + „Europa kształci zawodowo VI” . Nasi uczniowie wykonują następujące obowiązki:

– sporządzają faktury w systemie;
– dokumentują w systemie wydanie towaru z magazynu do baru i rejestracji
– przeprowadzają inwentaryzacje
– przyjmują dostawy i rozkładają towar w odpowiednim miejscu
– katalogują towar w magazynie
– sporządzają dokumenty na podstawie listu przewozowego.