Erasmus + „Europa kształci zawodowo VI” – zasady bezpieczeństwa

Naszych uczniów realizujących program Erasmus + „Europa kształci zawodowo VI” z zasadami bezpieczeństwa i pierwszej pomocy zapoznawał Pan Leszek Wolniaczyk. Miejmy nadzieję, że na bardzo bezpiecznej i przyjaznej Fuerteventurze nie przydadzą się ani raz.