Erasmus + „Europa kształci zawodowo VI”

Poznajmy grupę szczęśliwców, którzy w ramach projektu Erasmus + „Europa kształci zawodowo VI” swoje staże pracownicze w dniach 11.09- 09.10.2021r. odbędą na wyspie Fuerteventura. Opiekunami młodzieży w tym roku będzie Pani Beata Korytna i Pani Ewa Sztuka. Wyjeżdżającym życzymy samych słonecznych dni, spełnień nie tylko zawodowych, szczęśliwego powrotu i wykorzystania zdobytych doświadczeń w przyszłości.