„Europa kształci zawodowo VI” praktyki handlowców

W Saragossie nasi uczniowie z klasy III technik handlowiec, odbywający praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus + „Europa kształci zawodowo”, podejmują coraz to nowe wyzwania. 17 maja b.r. zmierzyli się z aktualizowaniem bazy danych kontrahentów dla firmy https://garmo-instruments.com/. Cieszymy się, że zdobywaną wiedzę w szkole, mogą wykorzystać w praktyce.