„Europa kształci zawodowo VI” – praktyki spedytorów

Uczniowie, którzy odbywają staże zawodowe w ramach programu Erasmus + „Europa kształci zawodowo” w Saragossie i kształcący się w zawodzie technik spedytor mieli możliwość współpracy z kilkoma firmami. Dwóch z nich: Mateusz Lato i Jakub Hadryś pracują w firmie Lacor Formacion i w tym tygodniu nabywają nowe umiejętności w zakresie obsługi programu logistyczno-spedycyjnego pod okiem swojego opiekuna Pascala.
Natomiast spedytorki: Monika Mikołajczyk i Karolina Szymańska praktyki odbywają w Cafès El Criollo S.A, gdzie uczennice zdobywają nowe umiejętności w zakresie spedycji pod opieką Victora! A nasz stypendysta Rafał Łyczko swoją praktykę zawodową odbywa w firmie Esyos Proteccion w Saragossie , pod okiem przełożonego Oscara. A wszystko to dzięki realizowanemu w naszej szkole programowi Erasmus + „Europa kształci zawodowo”!