Gimnazjalisto, może to Twoja szkoła?

9 marca 2017 r., podczas XIV Targów Informacyjno-Edukacyjnych w Wieruszowie, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zachęcali gimnazjalistów do wyboru Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu jako miejsca dalszej nauki.

Kształcimy: techników teleinformatyków, techników handlowców, techników spedytorów,

a w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia (szkoła zawodowa): sprzedawców, kucharzy, piekarzy, cukierników, wędliniarzy, elektryków, elektromechaników pojazdów samochodowych.

Zachęcamy gimnazjalistów do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, śledzenia wydarzeń na Facebooku oraz odwiedzenia nas 21 marca.

Zespół Szkół nr 3 im. M.Kopernika znajduje się przy ulicy Sieradzkiej 54 w Wieluniu. Zapraszamy.