Gratulacje

„Nauczyciel ociera się o wieczność.
Nigdy nie może stwierdzić,
gdzie kończy się jego wpływ.”
(Henry Brookes Adams)

Wszystkim nauczycielom i nauczycielkom, a także pracownikom administracji i obsługi składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Niech nie zabraknie Państwu zdrowia i energii na kolejne lata pracy, a podejmowany trud będzie źródłem wewnętrznej satysfakcji i społecznego uznania.

Szczególne gratulacje dla naszych nagrodzonych.