Handlowcy we współpracy z trenerem AE

W ramach współpracy z Akademią Umiejętności EUROCASH klasy III i IV technik handlowiec uczestniczą w cyklu spotkań z trenerem wewnętrznym AE p. Iloną Abramowicz.
Tematyka spotkań obejmuje:
perspektywy rozwoju w zawodzie handlowca,
służbową komunikację interpersonalną,
merchandising

oraz warsztaty z elementami coachingu i doradztwa zawodowego.