Honorowy Dawca Krwi w ZS3

Z ogromną radością informujemy, że krew oddajemy honorowo w Koperniku od 2003 roku. W ramach krwiodawstwa w roku szkolnym organizowane są cztery akcje honorowego oddawania krwi. Krew w naszej szkole oddało już ponad 1614 uczniów i pracowników. To ponad 726 litrów.
Od początku opiekunem i organizatorem krwiodawstwa w szkole jest pan Leszek Wolniaczyk. On sam oddał już 30 l krwi. Z tego tytułu otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim naszym krwiodawcom.