Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Projekty

 • Kwalifikacje drogą do sukcesu +

  Kwalifikacje drogą do sukcesu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” P.o. dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu informuje o ogłoszeniu zamówienia na Read More
 • Europa Kształci Zawodowo IV +

  Europa Kształci Zawodowo IV W roku szkolnym 2017/18 realizujemy projekt „EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO IV”, w ramach którego na zagraniczne praktyki zawodowe uda się łącznie Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności szkolne

 • All
 • EuropaKształciZawodowoV
 • Projekt
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Biuletyn Informacji Publicznej Read More
 • Facebook

  Facebook

  Zapraszamy na nasz Fanpage na Fecebooku ! Read More
 • Politechnika Częstochowska

  Politechnika Częstochowska

  Współpraca w ramach projektu "Szkół partnerskich" Read More
 • Margonet

  Margonet

  Dziękujemy Firmie MargoNet s.c. z Pątnowa za sponsorowanie szkolnej drużyny E - Sportowej na Eliminacjach  Mistrzostw Polski w Counter Strike:GO Read More
 • Europart

  Europart

  Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu podjął współpracę z Europart Polska. Firma objęła opieką klasy Technikum o Read More
 • 1
KLASY Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI W OBRĘBIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

KLASY Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI W OBRĘBIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

KLASA Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI W OBRĘBIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH Program szkolenia klasy obejmuje treści związane z przygotowaniem uczniów do rekrutacji Read More
KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I BLS - AED

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I BLS - AED

KURS PIERWSZEJ POMOCY - AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY BLS/AEDPo chorobach układu krążenia i nowotworach wypadki i urazy stanowią trzecią przyczynę zgonów Polaków. Read More
KURS WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO – PISTOLET POZIOM ZAAWANSOWANY

KURS WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO – PISTOLET POZIOM ZAAWANSOWANY

KURS WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO – PISTOLET, POZIOM ZAAWANSOWANYWyszkolenie strzeleckie w zakresie umiejętności funkcjonariuszy służb mundurowych pełni specyficzną rolę. Zwykle jest podkreślana jego Read More
KURS SAMOOBRONY – EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM

KURS SAMOOBRONY – EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM

KURS SAMOOBRONY – EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM jest systemem realistycznej samoobrony zbudowanym na podstawie obserwacji ludzkich reakcji Read More
 • 1
Technik programista
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technik programista
Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych zawodów. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do tworzenia aplikacji dla komputerów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, a także tworzenie stron internetowych i baz danych. Jest to tzw. zawód deficytowy dzięki czemu programiści nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Programowanie to nie tylko dobrze płatna praca, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość tworzenia wszelkich aplikacji użytkowych, programowania robotów, oprogramowywania inteligentnych domów, pisania gier na urządzenia klasy desktop jak i platformy mobilne. Programowanie umożliwia robienie wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy. Uczniowie którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły średniej w zawodzie technik programista umożliwia rozpoczęcie własnej drogi zawodowej lub kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Uczniowie nabędą umiejętności umożliwiające tworzenie programów w różnorodnych językach programowania tj. C++, C#, JavaScript, PHP, Python, a także znajomości innych języków takich jak SQL HTML, CSS. KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04.Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji
Technik teleinformatyk
Kierunki kształcenia
Technik teleinformatyk
Technik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na rynku pracy wraz z dynamicznym rozwojem sieci informatycznych, telekomunikacji, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowej. Specjaliści wykonujący ten zawód muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin techniki, dzięki czemu orientują się w rozwoju nowych technologii i potrafią je stosować. Duża część tych umiejętności związana jest z systemami informatycznymi i komputerowym wspomaganiem projektowania. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, - E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, - E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.
Technik handlowiec
Kierunki kształcenia
Technik handlowiec
Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - A.18. Prowadzenie sprzedaży, - A.22. Prowadzenie działalności handlowej.
Technik spedytor
Kierunki kształcenia
Technik spedytor
Podstawowy obowiązek spedytora, czyli organizowanie przewozów, polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki trans-portowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu, - A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.
Szkoła branżowa I stopnia
Kierunki kształcenia
Szkoła branżowa I stopnia
Kształcimy w zawodach: kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, stolarz, elektromechanik, krawiec, cieśla. Uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia podpisują indywidualnie umowę z zakładem pracy, odbywają zajęcia w wybranych przez siebie zakładach produkcyjnych bądź usługowych i tam zdobywają umiejętności praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów 2 (bądź 3) razy w tygodniu do szkoły na naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu kodeksu pracy
Technik teleinformatyk
Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostaje ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.
Technik handlowiec
Na tym kierunku wprowadzony został program autorski - rynki międzynarodowe co pozwoli na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji w zakresie analizy rynków zagranicznych i prowadzenia marketingu personalnego.
Technik spedytor
Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny.

W roku szkolnym 2017/18 realizujemy projekt „EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO IV”, w ramach którego na zagraniczne praktyki zawodowe uda się łącznie 45 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach:

 • technik handlowiec – Malta (15 uczniów)
 • technik spedytor – Malta (15 uczniów)
 • technik teleinformatyk – Hiszpania (15 uczniów)

Czas trwania projektu: 1.09.2017 r.– 31.09.2018 r.

Wartość projektu: 459 830,84 PLN

Organizacja finansująca projekt: Europejski Funduszu Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” . Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cele projektu „Europa Kształci Zawodowo IV":

 • podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
 • podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;
 • rozwijanie umiejętności językowych: język angielski (język techniczny, język branżowy);
 • zwiększenie świadomości uczniów na temat korzyści z edukacji pozaszkolnej;
 • wzrost świadomości uczniów naszej szkoły na temat korzyści płynących z nauki języków obcych;
 • budowanie pewności siebie;
 • przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez zdobycie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.

Wartością dodaną projektu będzie:

 • wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym;
 • dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia dodatkowego, pozaszkolnego;
 • popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych oraz innych form edukacji pozaszkolnej;
 • nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów, przyjaźni, zdobytych podczas odbytej praktyki zawodowej;
 • wykształcenie u świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii i na Malcie stworzą młodzieży szerokie spektrum możliwości. Praca w tych sektorach wymaga od kandydata wielu umiejętności, takich jak: poprawna obsługa klienta międzynarodowego, swoboda językowa, komunikatywność, tolerancja, empatia oraz praca w grupie. Praktykanci odbywający praktykę w firmach sektora handlowego i spedycyjnego, zyskają szansę na obcowanie z profesjonalistami z dziedziny informatyki, spedycji oraz handlu. Miejsca praktyk zapewniają rozwój językowy - nacisk kładziony jest na naukę języka branżowego, zapoznanie się z nowościami technologicznymi oraz kulturą pracy w firmie międzynarodowej, w której kontakt z klientem ma charakter globalny. W dobie rozwoju handlu zagranicznego i logistyki, praktykanci zyskają nowe narzędzia i standardy światowe, które przydatne będą do ich przyszłej pracy w Polsce lub za granicą.

Młodzi ludzie zapoznają się ze specyfiką uwarunkowań kulturowych i prawnych kraju, w którym będą odbywać praktyki, nauczą się po nim poruszać i funkcjonować na jego terenie. Poznają zasady funkcjonowania firm zagranicznych, zasady BHP obowiązujące na terenie zakładu, kulturę organizacyjną i strukturę firmy funkcjonującej na terenie UE. Będą potrafili podejmować samodzielne decyzje, pracować w zespole projektowym, zorganizować swoje stanowisko pracy zgodnie z normami BHP, prezentować własne pomysły i koncepcje. Poznają nowe rozwiązania stosowane w branży w innych krajach, które będą mogli wdrażać w kraju. Operować będąsłownictwo specjalistycznym.

Udział w Projekcie wpłynie na rozwój osobisty i zawodowy uczestników, wzrost ich kreatywności i asertywności, podniesienie samooceny i pewności siebie, wzrost tolerancji i poszanowania innych kultur, otwartość, ułatwi im nawiązywanie kontaktów. Uczestnicy projektu „EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO IV” będą umieli radzić sobie ze stresem, będą również odpowiedzialni za wyznaczone zadania, przedstawienie ich rezultatów, staną się bardziej otwarci na zmiany.

Wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedzony zostanie szkoleniami językowymi i kulturowymi.

Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji dokumentami:

 • CV Europass,
 • Europass Mobilność,
 • Paszport Językowy.

Praktykanci otrzymają następujące krajowe certyfikaty:

 • certyfikat ukończenia szkoleń językowych,
 • certyfikat odbycia praktyk,
 • certyfikat ukończenia szkolenia kulturowo-pedagogicznego.

Projekt pokrywa w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.

 

Więcej informacji:

Podstrona projektu Europa Kształci Zawodowo IV