Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

 

Statut Zespołu Szkół nr 3 im M. Kopernika

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Wersja skrócona Standardów Ochrony Małoletnich - dla ucznia

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Statut
Branżowej Szkoły I Stopnia

   pobierz plik Zgoda-rodzicw.pdf


Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych


   pobierz plik Zgoda-rodzicw.pdf

Statut Technikum

 

   pobierz plik Zgoda-rodzicw.pdf

Karta wycieczki

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Regulamin wycieczek

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Harmonogram wycieczki

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Lista uczestników wycieczki

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Zgoda rodziców

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Procedury skreślania ucznia z listy uczniów

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Regulamin dziennika elektronicznego

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Regulamin biblioteki szkolnej

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Wieluń 2016/17 "Europa kształci zawodowo III"


pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Regulamin oceniania zachowania

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Zaświadczenie o praktycznej nauce zawodu

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Postępowanie rekrutacyjne

 

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Regulamin Pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej LO dla dorosłych

 

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

pobierz plikZarządzenie.pdf

 

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

pobierz plikZgoda-rodzicw.pdf

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie organizacji konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 

pobierz plikZarządzenie.pdf

 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

pobierz plikZarządzenie.pdf

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU OD 1.09.2020r.

pobierz plikZarządzenie.pdf

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii
SARS-CoV-2 w Polsce.

pobierz plikZarządzenie.pdf

List MEN. Raport

pobierz plikZarządzenie.pdf

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

pobierz plikZarządzenie.pdf