Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

Spis treści

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIASPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język obcy.

SPRZEDAWCA. Nauka trwa 3 lata. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom w zawodzie sprzedawca. Uczniowie tej szkoły odbywają zajęcia praktyczne u pracodawcy. Zawierając z nim umowę stają się pracownikami młodocianymi. Podczas nauki w szkole zdobywają wykształcenie teoretyczne zawodowe na takich przedmiotach jak: organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaroznawstwo.

KUCHARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom w zawodzie kucharz. Podczas nauki w szkole zdobywają wykształcenie teoretyczne zawodowe na takich przedmiotach jak: organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, wyposażenie techniczne, podstawy rachunkowości gastronomicznej, technologie gastronomiczne z towaroznawstwem, podstawy żywienia człowieka.

CUKIERNIK. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach cukierniczych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technika w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

PIEKARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w piekarniach. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: wyposażenie techniczne piekarni, produkcja piekarska, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.


PRZETWÓRCA MIĘSA. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach mięsno - wędliniarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technika przetwórstwa mięsa, przetwórstwo mięsa, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach naprawy pojazdów samochodowych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, pracownia elektromechaniki i elektroniki.

ELEKTRYK. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia elektryczna i elektroniczna, elektroenergetyka.

BLACHARZ SAMOCHODOWY. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach napraw pojazdów samochodowych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny, budowa pojazdów samochodowych, technologia napraw blacharskich, obsługa klienta w warsztacie blacharskim.

ŚLUSARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach ślusarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów.

FRYZJER. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach fryzjerskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: higiena, technologia fryzjerstwa, stylizacja, podstawy działalności usługowej.

STOLARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach stolarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny i konstrukcje, technologia i materiałoznawstwo, maszyny i narzędzia.

CIEŚLA. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach stolarsko- ciesielskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak:  podstawy dokumentacji technicznej, materiałoznawstwo i technologia robót ciesielskich, działalność gospodarcza w budownictwie, język obcy w robotach ciesielskich.

 

KRAWIEC. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach krawieckich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: materiałoznawstwo odzieżowe, podstawy projektowania i konstrukcji odzieży, techniki wytwarzania odzieży, język obcy w branży odzieżowej, wykonywanie wyrobów odzieżowych, usługi krawieckie.

 
W Naszej Szkole znajdziesz przyjaciół, poczujesz się bezpiecznie, będziesz mógł liczyć na fachową pomoc pedagogów, rozwiniesz swoje zainteresowania, zdobędziesz wiedzę potrzebną do zdania matury oraz rozpoczęcia studiów.

Wybierz Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu

 

Technik programista
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technik programista
Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych zawodów. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do tworzenia aplikacji dla komputerów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, a także tworzenie stron internetowych i baz danych. Jest to tzw. zawód deficytowy dzięki czemu programiści nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Programowanie to nie tylko dobrze płatna praca, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość tworzenia wszelkich aplikacji użytkowych, programowania robotów, oprogramowywania inteligentnych domów, pisania gier na urządzenia klasy desktop jak i platformy mobilne. Programowanie umożliwia robienie wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy. Uczniowie którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły średniej w zawodzie technik programista umożliwia rozpoczęcie własnej drogi zawodowej lub kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Uczniowie nabędą umiejętności umożliwiające tworzenie programów w różnorodnych językach programowania tj. C++, C#, JavaScript, PHP, Python, a także znajomości innych języków takich jak SQL HTML, CSS. KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04.Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji
Technik teleinformatyk
Kierunki kształcenia
Technik teleinformatyk
Technik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na rynku pracy wraz z dynamicznym rozwojem sieci informatycznych, telekomunikacji, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowej. Specjaliści wykonujący ten zawód muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin techniki, dzięki czemu orientują się w rozwoju nowych technologii i potrafią je stosować. Duża część tych umiejętności związana jest z systemami informatycznymi i komputerowym wspomaganiem projektowania. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, - E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, - E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.
Technik handlowiec
Kierunki kształcenia
Technik handlowiec
Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - A.18. Prowadzenie sprzedaży, - A.22. Prowadzenie działalności handlowej.
Technik spedytor
Kierunki kształcenia
Technik spedytor
Podstawowy obowiązek spedytora, czyli organizowanie przewozów, polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki trans-portowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu, - A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.
Szkoła branżowa I stopnia
Kierunki kształcenia
Szkoła branżowa I stopnia
Kształcimy w zawodach: kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, stolarz, elektromechanik, krawiec, cieśla. Uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia podpisują indywidualnie umowę z zakładem pracy, odbywają zajęcia w wybranych przez siebie zakładach produkcyjnych bądź usługowych i tam zdobywają umiejętności praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów 2 (bądź 3) razy w tygodniu do szkoły na naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu kodeksu pracy