Inspekcja Transportu Drogowego w ZS 3

26 kwietnia br. gościli w naszej szkole przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi: Michał Niedźwiecki – naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi, Paweł Onisk – naczelnik Delegatury Centralnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Agata Popiołek i Rafał Ławryś – inspektorzy ruchu drogowego z Biura Elektronicznego Poboru Opłat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Podczas spotkania, inspektorzy przeprowadzili dla uczniów klas I, II i III technik spedytor prelekcje tematyczne związane z transportem drogowym. W sposób przystępny przedstawione zostały zagadnienia związane z pracą i czasem pracy kierowcy zawodowego. Okazuje się, że podczas kontroli często ujawniane są naruszenia dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Misją ITD jest kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego, niezarobkowego przewozu osób i rzeczy oraz eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym. Uczniowie zapoznani zostali również z zasadami funkcjonowania elektronicznego poboru opłat drogowych. Bardzo interesujące informacje dotyczyły Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Jest to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, która została utworzona w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym. CANARD, dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Centrum prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcję liczby śmiertelnych ofiar wypadków.

Ogromne zainteresowanie młodzieży i nauczycieli, wzbudziły zaprezentowane pojazdy służbowe oraz sprzęt, który wykorzystywany jest w codziennej pracy inspektorów ITD. Umundurowani goście chętnie i wyczerpująco mówili o swojej pracy i odpowiadali na zadawane pytania. Spotkanie niewątpliwie poszerzyło wiedzę teoretyczną uczniów o praktyczne aspekty związane z tematyką transportu, a nasi goście wyrazili chęć dalszej współpracy.
Inicjatorką spotkania była Małgorzata Kaźmierczak. Gorące podziękowania także dla Pani Marleny Piojdy.