IV Kongres Przedsiębiorców Handlu Polskiego

Korzystając z zaproszenia Akademii Umiejętności Eurocash, 24 września br. uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technik handlowiec , (pod opieką p. D. Kiejnich i p. A.J. Zawilińskiej) uczestniczyli w IV Kongresie Przedsiębiorców Handlu Polskiego „Krok w przyszłość –  droga do nowoczesnego przedsiębiorstwa”.

Była to świetna okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w handlu oraz pogłębienia wiedzy o zarządzaniu i funkcjonowaniu placówek handlowych.  Prelegenci poruszyli m.in. tematy: kompetencje przyszłości, zakupy przyszłości, Detalista 4.0. Uczestnicy Kongresu mieli możliwość dokonania zakupów w sklepie przyszłości.