Jedna z 4 szkół w Polsce

W dniach 08-12 października 2016 r. uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Spotkaniu Szkolnych Klubów Europejskich w Sobkowie, zorganizowanym w ramach projektu „Clubbing Europe – strengthening active European Clubs and creating new ones”, dofinansowanym w ramach programu Erasmus+ Komisji Europejskiej, współorganizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Fundację Konrada Adenauera.

W spotkaniu wzięły udział 4 szkoły z Polski, w tym nasza – reprezentowana przez koordynatora projektów międzynarodowych panią Annę Jasińską-Olejnik oraz uczennicę klasy IV technikum Sylwię Łuczak, 2 szkoły z Portugalii i 2 szkoły z Łotwy.