Językowo odważniejsi

12 stycznia 2019 r. zakończyły się zajęcia językowe z języka angielskiego dla 16 uczniów III klasa technik spedytor Zespołu Szkół nr 3 im.M. Kopernika w Wieluniu, którzy w maju wyjadą na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Europa Kształci Zawodowo V” i obejmowało 35 godzin lekcyjnych. Zajęcia, których nadrzędnym celem była poprawa kompetencji językowych i niwelowanie bariery porozumiewania się,  odbywały się w soboty, prowadzone były przez nauczyciela języka angielskiego – panią Beatę Korytną.