Kiermasz podręczników

W Zespole Szkół nr 3 odbędzie się od jutra tj. od 3 września b.r. kiermasz książek dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia, którzy chcą sprzedać lub kupić obowiązujące w tym roku szkolnym podręczniki.
Wszyscy zainteresowani, którzy chcą sprzedać podręczniki, proszeni są o ich przyniesienie, a Ci którzy chcą je kupić nie zapomną o pieniążkach.
Z kiermaszu będzie można skorzystać codziennie w czasie 10.35- 10.50(długa przerwa), na małej sali gimnastycznej od 3 września do 10 września b.r.
Informujemy, że kiermasz będzie polegał na bezpośredniej sprzedaży- zakupie podręczników między zainteresowanymi uczniami.

organizatorzy:
Renata Urbaniak
Anna Jagieniak- Adamczyk