Konkurs fotograficzny

7 listopada 2017 r. w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny  „Pokaż zwierza”, powiązany ze  szkolną akcją charytatywną  na rzecz zwierząt domowych i bezdomnych, którego celem było:
•    propagowanie twórczo rozumianej przyjaźni człowieka i zwierzęcia, radości  i wartości ich wspólnej zabawy;
•    kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt;
•    zaangażowanie w działanie na rzecz dobra dla zwierząt i w imieniu zwierząt;
•    zwrócenie uwagi na zwierzęta – ich różnorodność, rolę i miejsce w przyrodzie oraz w życiu człowieka;
•    zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych umiejętności;
•    rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
Spośród nadesłanych prac jury wybrało te, które spełniały wymogi konkursu. Przyznano sześć wyróżnień. Otrzymały je: Iga Przymuszał, Agata Rydzewska, Iza Stasiak, Klaudia Pilarska, Paulina Komar, Paulina Fajerska.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Dziękujemy za udział w konkursie.