Konkurs

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki składającej się z opisu i znaku graficznego.
Wystarczy za pomocą formularza opisać kwalifikację dla dzieci lub młodzieży i stworzyć odznakę, czyli zaprojektować znak graficzny (logo), który będzie ilustrować tę kwalifikację. Forma graficzna projektu odznaki jest dowolna, to może być np. obraz, rysunek, plakat, fotografia, grafika cyfrowa lub grafika 3D.
Proponowana kwalifikacja powinna być opisana w formie czynności, które musi wykonać osoba zainteresowana potwierdzeniem umiejętności i uzyskaniem odznaki (np. prowadzi mediacje rówieśnicze; koordynuje prace zespołu redakcyjnego strony internetowej; uczestniczy w organizacji wydarzeń lokalnych). Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, więc czynności te powinny być możliwe do wykonania przez osoby w młodym wieku. Z kolei opisane umiejętności i czynności, składające się na kwalifikację, powinny być weryfikowalne i łatwe do sprawdzenia.
Konkurs rozpoczyna się 15 września br. i potrwa do 15 listopada br.

Do pobrania:
– regulamin,
– formularz zgłoszeniowy.

Co można wygrać?
Do wygrania są karty podarunkowe o wartości 2 tys. złotych oraz udział w warsztatach design thinking!

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt z p. Anitą Kędzią.