Kurs Ratowników Pierwszego Kontaktu oraz Samoobrony

Uczniowie klas I technik programista oraz II technik spedytor/handlowiec w dniach 22-23 listopada uczestniczyli w zajęciach dodatkowych w obrębie funkcjonowania służb mundurowych. W pierwszym dniu  uczniowie brali udział w Kursie Ratowników Pierwszego Kontaktu. W wyniku realizacji w/w kursu uczniowie nabyli wiedzę uwzględniajacą m.in.:

– zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– zasady bezpieczeństwa osobistego w życiu codziennym,
– zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pierwszej pomocy,
– zasady funkcjonowania łańcucha ratowniczego,
– upowszechnianie idei niesienia pomocy,- wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka.

W drugim dniu zajęć uczniowie uczestniczyli w Kursie Samoobrony (Kubotan + Yawara).

Każdy uczestnik kursu po zaliczeniu wszystkich ćwiczeń otrzymuję imienne zaświadczenie ukończenia kursu.