Lekcja historii

10 listopada br. klasa I technik spedytor wraz z wychowawcą – nauczycielem historii – panem Leszkiem Wolniaczykiem uczestniczyła w otwarcu przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej wystawy 1.Samodzielna Brygada Spadochronowa w operacji „Market Garden”. Młodzież miała okazję poznać historią jednej z najsłynniejszych jednostek Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej, jaką była utworzona przez Stanisława Sosabowskiego formacja polskichspadochroniarzy.Spośród ukazanych na wystawie wątków poświęconych formowaniu i funkcjonowaniu Brygady, szczególnie mocno zaprezentowano udział gen. Sosabowskiego i jego żołnierzy w największej operacji powietrznodesantowej czasu II wojny światowej, przeprowadzonej we wrześniu 1944 r. na terytorium okupowanej Holandii, operacji o kryptonimie Market Garden. Na ekspozycji zaprezentowano m.in. elementy uzbrojenia oraz wyposażenia polskich spadochroniarzy. Wśród nich znajduje się broń osobista (pistolety maszynowe Sten, Thompson, karabiny Lee Enfield) i zespołowa (lekki karabin maszynowy Bren), pojemnik zrzutowy wraz ze spadochronami, umundurowanie żołnierzy włącznie z charakterystycznymi kurtkami spadochroniarskimi Denison Smock oraz oryginalne pieczęcie brygady, w tym imienna dowódcy gen. Sosabowskiego. Wyjątkową rangę wśród eksponatów mają obiekty, wydobyte na polu bitewnym pod Driel niedaleko Arnhem, gdzie zrzuceni zostali Polacy w ramach operacji Market Garden. Uczniowie mieli możliwość również zapoznać się z elementy współczesnego uzbrojenia i wyposażenia zaprezentowanym przez żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, która kontynuuje tradycje 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.