Lekcja patriotyzmu

23 stycznia 2018 r. Prezes Zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków RP – pan Ryszard Juśkiewicz przeprowadził z młodzieżą naszej szkoły zajęcia: „Czym dla Polaków jest dziś patriotyzm?”.  To ciekawe spotkanie mogło się odbyć dzięki współpracy szkoły z Ochotniczym Hufcem Pracy w Wieluniu.