Lekcja w Castoramie

19 grudnia 2016 r. uczniowie klasy 2Th oraz 3Th odbyli wizytę studyjną w sklepie Castorama w Częstochowie. Wycieczkę zorganizowały i o bezpieczeństwo uczestników zadbały: Małgorzata Kaźmierczak i Monika Włodarczyk. Wyjazd odbył się w ramach realizacji programu przedmiotów zawodowych w klasach technikum handlowego, a jego celem było poznanie specyfiki działalności Castoramy.

W sklepie uczniowie powitani zostali przez Adama Zawadzkiego, który przedstawił strukturę organizacyjną i misję firmy.W spotkaniu uczestniczyli również inni pracownicy sklepu, którzy w ciekawy i przystępny sposób opowiadali o zakresie prowadzonych działań handlowych w ramach swoich działów. Uczniowie zostali zapoznani z logistyką przyjęć towaru do magazynu (procedury, dokumentacja, reklamacje), obsługą klienta oraz działalnością marketingową. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja programu sprzedażowego i magazynowego. W dalszej części wizyty młodzież miała okazję samodzielnie dokonać oceny aranżacji i wystroju jednostki handlowej oraz zasad działania magazynu samoobsługowego na terenie sklepu.

Wycieczka do sklepu Castorama to cenne źródło informacji na temat działalności placówki handlowej i okazja do poszerzenia wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole o praktyczne doświadczenie. Uczestnicy wycieczki raz jeszcze dziękują dyrektorowi Castoramy panu Maciejowi Sigurskiemu.