Logistycy w Poznaniu

25 listopada 2016 roku nasi uczniowie, kształcący się w kierunku technik spedytor, udali się na wycieczkę dydaktyczną do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, pod opieką Marleny Piojdy i Małgorzaty Kaźmierczak. Podczas wizyty uczniowie poznali perspektywy zawodowe, związane z wybranym kierunkiem, atuty studiowania w pierwszej w Polsce uczelni logistycznej oraz sprawdzili swoje praktyczne umiejętności.

Program wycieczki obejmował:

– prezentację oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Logistycznej, która już od piętnastu lat otwiera swoim studentom drogę do satysfakcjonującej pracy zawodowej,
– zajęcia w laboratorium RFID prowadzone przez dr. inż. Michała Grabia, kierownika obszaru badawczego EPC/RFID i zastępcę kierownika działu Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych w Instytucie Logistyki
i Magazynowania,
– wykład na temat początków logistycznej kariery i zawodowych perspektyw młodych logistyków, przedstawiony przez dr. Mateusza Wilińskiego, dyrektora Biura Praktyk i Karier Zawodowych WSL,
– ćwiczenia praktyczne z formowania ładunków w jednostki ładunkowe na klockach wyprodukowanych przez firmę Wiesman.

Z uczelni grupa udała się do podpoznańskiej miejscowości Gądki, gdzie znajduje się siedziba firmy Kuehne + Nagel Sp. z o.o., która jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą, zgodnie
z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem. Kuehne + Nagel jest firmą nowoczesną, działającą według wymogów współczesnego rynku i oferującą pełen zakres usług logistycznych. Poczynając od spedycji drogowej krajowej i międzynarodowej poprzez spedycję morską, lotniczą, kolejową, logistykę kontraktową, usługi agencji celnej po serwis logistyki zintegrowanej. Mieliśmy możliwość obserwowania pracy magazynu ładunków niebezpiecznych (DGR), przestrzeni zaprojektowanej specjalnie dla składowania towarów niebezpiecznych, zgodnej ze wszystkimi wytycznymi i przepisami dotyczącymi przechowywania takich substancji.
Uczniowie wrócili zmęczeni, ale wyposażeni w bagaż pozytywnych doświadczeń, dotyczących ich perspektyw zawodowych.