Mistrzowie Wyobraźni 2017

„La vida es sueno”- „Życie jest snem”

W tegorocznym Przeglądzie Artystycznym „Mistrzowie Wyobraźni”, który odbył się 17 marca w Wieluńskim Domu Kultury, postawiliśmy na sztukę genialnego Hiszpana Calderona – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury europejskiego baroku. Topos teatrum mundi – wszechobecna metafora, która życie człowieka zrównała z bytem człowieka na scenie, pozwolił nam otworzyć się na dramaturgię o wielkim rozmachu i postawić kilka ważnych pytań. ”Kim jestem? Kim się zbudziłem? Czym całe życie? – monologował główny bohater, w którego wcielił się Piotr Hałas. Na scenie WDK wystąpili również:

Angelika Ciężka
Natalia Druciarek
Bartłomiej Małycha
Szymon Łebzuch
Patryk Pacholik
Kacper Szymicki
Szymon Gała

– uczniowie klasy III technik spedytor.

Utalentowanym aktorom dziękujemy za artystyczną przygodę.