Modernizacja i wyposażenie naszej sali gimnastycznej

Otrzymaliśmy 90 tysięcy złotych na modernizację i wyposażenie sali gimnastycznej w Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu z Sejmiku Województwo Łódzkiego.