Modernizacja sali gimnastycznej

Zadanie „Modernizacja oraz wyposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu”.

Inwestycja współfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

Koszt całkowity zadania 198 187,01 zł.
Dofinansowanie 90 000,00 zł
Wkład własny 108 187,01 zł.