Nad Bałtykiem

Grupa 17 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu, wraz z paniami Iwoną Urbanek i Beatą Korytną, w dniach 26 – 29 maja 2017 przebywała w ramach Zielonej Szkoły nad Bałtykiem. Malbork, Rewa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Oliwa, Westerplatte, Toruń – to miejsca, które odwiedzili. Dla większości z uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, bo z myślą o nich realizowany jest projekt, był to pierwszy w życiu pobyt nad morzem, dla niektórych pierwszy poza domem. Wspólne przebywanie poza szkołą daje nauczycielom możliwość głębszego poznania młodych ludzi – ich zainteresowań, problemów, a młodzieży – możliwość sprawdzenia siebie w wielu nowych sytuacjach, usamodzielnienia oraz przeżycia wspólnie z rówieśnikami wielkiej przygody. Program wyjazdu, kładł nacisk na integrację ucznia w grupie, wdrażanie treści profilaktycznych, pracę nad komunikacją interpersonalną, korelację międzyprzedmiotową, wspomagał rodziny uczniów w procesie wychowawczym.
Do wyjazdu mogło dojść dzięki przychylności wielu  instytucji, gmin, jak i zaangażowaniu osób prywatnych – przyjaciół szkoły, które finansowo wsparły przedsięwzięcie, za co cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje. Są to:

Doktor Zbigniew Kaczka
Daniel Bochyński
Maciej Dudek
Izabela Owczarek
Oberża Knieja – Sławomir Majewski
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Kaufland Polska Markety Sp. Z o.o. Sp.k
Gmina Biała
Gmina Czarnożyły
Gminy Konopnica
Gmina Pątnów
Gmina Skomlin
Gmina Wierzchlas.
Koordynatorem i pomysłodawczynią, już kolejnego tego typu wyjazdu jest nauczycielka naszej szkoły – p. Agnieszka J. Zawilińska.

 Więcej zdięć na FB i w galerii – zapraszamy